Tavolina Ekzekutive – E.O.S.

Rëndësia e menaxhimit të mjedisit që rrethon vendin e punës tuaj për të pasur gjithçka që ju nevojitet përreth jush duke i dhënë hapësirën e duhur ambicieve tuaja. Komoditet dhe arsyetim, asgjë nuk është e rastësishme. Me E.O.S. do të keni gjithçka që ju nevojitet. Dhe jo më shumë sesa të duhet. Tavolina luksoze, e pasuruara nga materiale me cilësine më të mirë. Format gjeometrike shprehin thelbin e një dizajn minimalist, por elegant. Raftet e fiksuara, qoshet mbivendosëse, zyrtarët e eos luajnë në konceptin e prestigjit të zbuluar nga linjat dhe perspektivat e ndikimit të fortë vizual.

Categories: ,