Tavolina Ekzekutive – M 1

Xham, dru, lëkurë: një sintezë e materialeve që ndërveprojnë për t’i dhënë zyrës një imazh solid dhe elegant.

Categories: ,