Karrige Operative – SPACE

Një karrige klasike për zyrat që kërkojnë performancë të lartë.

Category: